Komunikat techniczny

dotyczący przeglądów bram przez APS

 

 

Czynności wchodzące w zakres przeglądów kontrolnych i gwarancyjnych wykonywanych przez  AUTORYZOWANE PUNKTY SERWISOWE (APS).

 

1) BRAMA GARAŻOWA BEZ AUTOMATU.

 • kontrola zamocowania bramy,

 • kontrola poprawnego funkcjonowania bramy,

 • kontrola układu wyważania (regulacja naciągu sprężyn),

 • smarowanie elementów ruchomych,

 • sprawdzenie, regulacja i konserwacja zamka i zapadek,

 • konserwacja uszczelek gumowych.

 

2) BRAMA GARAŻOWA Z AUTOMATEM.

Wszystkie czynności jak w przypadku bramy bez automatu, oraz dodatkowo:

 • kontrola zamocowania automatu,

 • kontrola poprawnego funkcjonowania automatu,

 • kontrola i regulacja paska zębatego, 

 • wykonanie testu przeciążeniowego oraz kontrola innych zabezpieczeń,

 • kontrola i regulacja wysprzęglania automatu,

 • kontrola i regulacja konsoli obsługującej zamek bramy.

 

Maksymalne obowiązujące stawki za dokonywanie przeglądów przez AUTORYZOWANE PUNKTY SERWISOWE:

 

Tytuł

Cena brutto (PLN)

Przegląd konserwacyjny lub kontrolny bramy garażowej ręcznej

150,-

Przegląd konserwacyjny lub kontrolny bramy garażowej automatycznej

200,-

Przegląd kontrolny napędu serii Magic

100,-

Przegląd kontrolny napędu do bramy przemysłowej serii CDM 9

246,-

Dojazd do użytkownika w promieniu do 25 km

w cenie przeglądu

Dojazd do użytkownika powyżej 25 km

1,00 - za 1 km x 2 strony