Normstahl B2B

 

   Portal B2B jest specjalnie dla naszych Partnerów Handlowych stworzon± platform± internetow±, gdzie można pobrać instrukcje montażu, projekty reklam prasowych, zdjęcia oraz zapoznać się z ewentualnymi ofertami specjalnymi. W celu uzyskania danych dostępowych proszę skontaktować się z własnym opiekunem handlowym.